Výkon

 Cena

Komplexné vstupné vyšetrenie  25 €
Preventívna prehliadka  19 €
Konzultácia  20 €
Anestézia lokálna/zvodová 13 €
Intraorálne RTG  10 €
3D CT jedna čelusť  50 €
   
Dentálna hygiena  50 €
Bielenie zubov - ambulantné 299 €
   
Výplň fotokompozit od 40 €
Rekonštrukcia korunky fotokompozitom priama  120 €
    
Endodontické ošetrenie – rezák 120 €
Endodontické ošetrenie – premolár 190 €
Endodontické ošetrenie – molár 250 €
Reendodontické ošetrenie plus 50 €
Postendodontická dostavba zubu - kompozitná 50 €
   
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii 15 €
Korunka provizórna zhotovená v laboratóriu od 60 €
Korunka celokeramická 350 €
Fazeta keramická od 350 €
Keramická inlay, onlay, overlay 300 €
   
Extrakcia zubu od 30 €
Extrakcia zubu múdrosti - komplikovaná od 90 €
Extrakcia zubu múdrosti - chirurgická 220 €
   
Zavedenie implantátu 600 €
Sinus lift 500 €

Naše zdravotnícke zariadenie nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Sledujte nás

Kontaktujte nás

Stomatológia

MUDr. Marian BELAN

Medicentrum Vajnory
Ambulancia A3
Roľnícka 1 831 07 Bratislava, Slovensko
Mail: drbelan@drbelan.sk

+421 915 139 074


TOP